Reklam
Reklam
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

DEÇA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat ÇİMEN, Başarının anahtarı:İstikrar

Deça Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat ÇİMEN,DEÇA Hizmet Grupları’nın temizlik sektöründe yarattığı farktan sektörün ülkemizdeki gelişimine kadar bir çok konuda sorularımız yanıtladı.

DEÇA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat ÇİMEN, Başarının anahtarı:İstikrar
  • 27.07.2016
  • 1.157 kez okundu
Reklam

?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

Deça Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat ÇİMEN,DEÇA Hizmet Grupları’nın temizlik sektöründe yarattığı farktan sektörün ülkemizdeki gelişimine kadar bir çok konuda sorularımız yanıtladı.

 

Dört farklı hizmet grubunda hizmet veriyoruz. Bunlar;

a) Genel temizlik hizmetleri

b) Güvenlik hizmetleri

c) Haşere kontrol hizmetleri

d) Personel istihdamı ve bodrolanması
 hizmetleridir.

2.Türkiye’nin en ilkleri ve en büyükleri
 olan Alış Veriş Merkezlerine,
Residanslara ve iş Kulelerine,
Holdinglere, Fabrikalara, Sitelere ve
 Otellere vermiş olduğumuz hizmetlerle 
sektörümüzün büyümesinde ve
 gelişmesinde Türkiyeye getirdiğimiz 
temizlik teknolojisinin ve kimyasalların
 kullanımında 35 yıldır öncü ve model
 firma olduk. İstanbul–İzmit- ve 
Kayseri’de hizmet verdiğimiz AVM
 ve Sanayi kuruluşları ile market
 zincirleriyle çalışmalarımız uzun yıllardır devam etmektedir. Ayrıca inşaat sonrası temizlik hizmetlerinde büyük inşaat gruplarına Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti verme kabiliyetine sahibiz Ancak hiçbir zaman kontrolsüz bir Îekil de Pazar payımızı yükseltme yarıÎı içinde olmadık. Çünkü ; Türkiye ‘de sık sık yaÎanan siyasi ve ekonomik krizlerin en çok hasar verdi°i yer Hizmet sektörü oldu°undan ve haksız rekabetin çok çirkince yaÎandı°ı , sektörümüzdeki kar marjlarının sıfıra indi°i bir alanda krizlerin faturası da çok a°ır olmaktadır. Hazırlıksız ve birikimsiz yakalanan çok sayıda meslektaÎlarımızın sonuda maalesef hüsranla son bulmaktadır. Onun için çalıÎtı°ımız iÎ yerlerinde karlı ama uzun ömürlü bir hizmet verme politikasını sürdürmekteyiz. Bunu sa°lamanın tek yolu da müÎteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkararak çalıÎtı°ımız #rmaları hizmet alma arayıÎına sokmamak , verdi°imiz temizlik kalitesinin süreklili°ini korumak ve artırmaktan geçmektedir.

3-Temizlik hizmeti verdiğiniz alanlar nelerdir. Bu alanlar ne gibi farklılıklar göstermektedir?

 

AlıÎ-VeriÎ Merkezleri, Residanslar, ÐÎ Kuleleri, Holdingler, Fabrikalar, Siteler, Oteller, Basın kuruluÎları gibi yerlere hizmet vermekteyiz. Tüm bu yerlerde öncelikli amaç Temizlik hizmetini en iyi kalitede sunmaktır. Verilen hizmet projeye göre de°iÎim gösterir ve hassasiyet gerektirir. Mesela; AVM’ler binlerce insanın girip çıktı°ı yerlerde klasik bir temizlik yapamazsınız. Tuvaletlerde kullanılan temizlik malzemesi ile steril alanların temizlik malzemesini mutlaka ayırmak lazım. AVM ‘lerde yapılan hijyen, hastanelerde yapılan temizlik programı gibi olmalıdır. AVM ‘lerin her gün dezanfektan içeren kimyasallarla temizlenmeli bu iÎlemi hem Îirket hem de AVM yönetimi takip etmelidir ki gerçek steril alanlar oluÎsun. Biz bunu yapıyoruz ve bu iÎlemi daha da geliÎtirme çalıÎmalarımız devam ediyor. Otellerde ise; daha hassas ve düzenli bir temizli°in sa°lanması, hijyene önem verilmesi ve elemanların titizlikle seçilmesi öncelik arz eder. Buna önem veren otellerle çalıÎmaya özen gösteriyoruz.

ÐÎyeri hijyeni konusunda DEÇA ve HENKEL- ECOLAB olarak bizler her bir temizlik birimi için özel olarak geliÎtirilmiÎ ürün ve sistemle hijyen alanındaki beklentileri eksiksiz yerine getirme konusunda son derece iddalıyız. Tedarikçimizden aldı°ımız TSE ve Sa°lık Bakanlı°ı onaylı ürünlerin Ürün güvenlik formu titizlikle incelenip, temizli°i yapılacak alana en uygun ürünler seçilir. E°itimli ve bilinçli elemanlarımız sayesinde bu ürünler en do°ru Îekilde kullanılıp , do°ru temizlik yapılması baÎarımızı yükseltmektedir.

 

4-Temizlik hizmeti verirken ne gibi teknolojik ürünler kullanıyorsunuz. Bu ürünlerin çalıÎanlarınıza ve hizmet vermiÎ oldu°unuz kurumlara katkıları nelerdir?

 

Deça olarak dünya genelinde kullanılan tüm teknolojiyi kullanıyoruz. Binmeli veya itmeli çok çeÎitli otomat makinalarımız var. Buharla temizlik ve hijyen konusunu geliÎtiriyoruz. 6,5 bardan 12 bara kadar buhar veren makinalar aldık. Asma iskele sistemimiz, hidrolik yükselticilerimiz, tazyikli yıkama makinalarımız ile sektörde Makine teknolojisi konusunda iddalı bir $rma oldu°umuzu belirtmek isterim. Ayrıca kimyasal kullanımında tüm yenilikleri ve NANO teknoloji kullanımına önem veriyoruz ve takip ediyoruz. Ayrıca müÎterilerimizin kullandı°ı tuvaletleri belli periyodlar da dezenfeksiyon uygulaması yaptırarak bakterilerle mücadele ediyoruz. Bu uygulamada Sa°lık Bakanlı°ı onaylı olması bize ayrı bir güven vermektedir.

 

5-Personel seçimini ve kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz?

Personeli seçerken tüm birimler için çok hassas davranmaktayız. Öncelikle insan kaynaklarına müracaat eden elemanı, önce asistanım, sonra hausekeping departman sorumlusu en son ben mutlaka görürüm. Tecrübeliyse deneme yaparız. Yoksa bir projede bir hafta pratik e°itimi alır sonra çalıÎaca°ı projeye gönderilir.Prensip olarak asgari ücretin %20 ‘si üzerinde ücret vermeye çalıÎıyoruz. Buda bize personel sirkülasyonunu azaltı°ı gibi projelerde de sorun yaÎamıyoruz. Bu ücretleri verebilmek içinde bunun doru oldu°una inanan kurumsal #rmaları tercih ediyoruz. Asla asgari ücrete dayalı bir teklif vermeme gayreti içersinde oldu°umuzu da belirtmek isteriz.

 

6-Birçok kurumdan farklı olarak joker servis adı altında farklı bir hizmet sunmaktasınız bu servis hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Biz Türkiye genelinde inÎaat sonu temizlik hizmetinde ve periyodik genel temizlik hizmetlerinde aranan ve bu hizmeti baÎarılı bir Îekilde devam ettiriyoruz. 4 adet büyük boy araçlarımız teknik açıdan tam donanımlı olup her araç 10 kiÎilik bir yetiÎmiÎ kadrolu ekiplerimizle bu joker servis hizmetini vermekteyiz.

 

7-Ülkemiz temizlik sektörü alanında ne gibi geliÎmeler göstermektedir. GeçmiÎten, günümüze sektörel geliÎmeler ile ilgili sizlerin de°erlendirmelerini alabilirmiyiz?

 

Temizlik sektörü Türkiye ekonomisi içinde binlerce çalıÎanı olan ciro bakımından da azımsanmayacak boyutları olan bir sektör durumunda Türkiye nin her yerindeki tüm AVM’ler, Kurumsal iÎyerleri ve kamuya ait olan her yer temizlik “rmalarıyla çalıÎıyor. Bu eleman sayıları ve ciro olarak çok yüksek boyutlarda bir hizmet kolu olmuÎtur. . Biz bu hizmet kolunda bin kiÎilik çalıÎanımızla, belkide bu pastanın çok az bir payına sahibiz diyebiliriz. Ancak; kâr marjlarının kalmadı°ı bir ortamda agresif bir büyüme strajesini düÎünmedik. Bu sektörün Türkiye ekonomisi içersinde ekonomizin geliÎmesine göre paralel olarak arz ve Talep artacak , geliÎmiÎ ülkelerdeki Temizlik sektörlerinin seviyesine çıkaca°ına olan inancımızı da korumaktayız.

 

9- Başarınızı ve istikrarınızı neye borçlusunuz. ?

 

Bu kalıcılığımızı yukarıda söyledi°im gibi uzun süre çalışabildiğimiz müşteri portföyümüz ile bu müÎterilerimizin kalıcı olmalarını sa°layan Yönetici ile ÇalıÎanlarımızın özverili ve dürüst çalıÎmalarına borçluyuz.

???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????

Reklam
Pınar Kadırgan, Türk Henkel’in Yeni İnsan Kaynakları Direktörü oldu
Henkel ailesine katılan Pınar Kadırgan daha önce 14 yıl boyunca görev yaptığı Cargill’de, Gıda İş Kolu Orta Doğu, Türkiye ve...
ISAF 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI !
Güvenlik, İş Güvenliği, Yangın, Akıllı Bina ve Siber Güvenlik sektörlerinin tüm yıl heyecanla beklediği buluşma noktası olan ISAF 2017 14-17...
TOBFED Genel Başkanı Bakırtaş,”Okul servislerinde hijyen şart”
Okul servislerinde düzenli olarak antibakteriyel iç temizlik yapılmıyorsa tehlikeli neticelerle karşılaşabileceğimizi söyledi.
Hayat Kimya’nın Rusya’daki fabrikası için tercihi bir kez daha Valmet oldu
Valmet, Hayat Kimya’dan altıncı temizlik kağıdı üretim hattı siparişini aldı
Temizlikte KDV lükse girer
Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) üyeleri bir araya gelerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı.  KDV, girdilerdeki yüksek maliyet...
TEPE SERVİS ve YÖNETİM GENEL MÜDÜRÜ CANAN ÇAKMAKCI ;
TEPE SERVİS, SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİK DEZENFEKTAN KULLANAN İLK VE TEK ŞİRKET
Sealed Air’in iş birimi Diversey Care otel ve hastaneleri Lejyonella’dan temizliyor
Daha güvenli bir gıda tedarik zinciri temin etmeyi, dünyanın dört bir yanına gönderilen ürünleri muhafaza etmeyi ve hijyenik ortamlar sunmayı...
CHCI 2017’de yerinizi almayı unutmayın!
Kozmetik, Kişisel Bakım, Deterjan ve Ev Bakım Ürünleri Sektörünün Buluşma Noktası Cosmetics & Home Care Ingredients, 9-11 Kasım 2017 tarihleri...
ÇEVRE KİRLİLİĞİ HER YIL 12.6 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rapora göre her yıl 12,6 milyon insan çevre kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Açıklanan rapora...
PAGÇEV 170 BİN TON ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE EKONOMİYE 472 MİLYON TL KATKI SAĞLADI
Çevreci minikler geri dönüşüm eğitimini PAGÇEV’den istedi Türkiye’nin ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu PAGÇEV, 2016 yılında 14 il ve 51 belediye ile...
Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı
Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Veli Dinçel, başarılı görev sürecinin ardından Adria bölgesi...
PLASTİK VE AMBALAJ SEKTÖRLERİ İZMİR’DE BULUŞUYOR…
Ege’nin ilk plastik ve ambalaj teknolojileri fuarı PlastPak 2017 İzmir’de kapılarını açtı
Sakarya`nın en iyi oteli Best Western Premier açıldı..
100`den fazla Ülkede 4000`i aşkın oteli ile Dünya`nın en büyük otelcilik markası olan Best Western sektörde edindiği tecrübe ve kaliteli...
Hayat Kimya’dan 800 milyon TL yatırımla iki yeni tesis
Hayat Kimya, Kocaeli kampüsüne eklediği 800 milyon TL değeriyle 600 kişiye istihdam sağlayan iki yeni tesis yatırımının açılışını T.C. Milli...
Çevre Teknolojileri Sektörünün 2017’deki Buluşma Adresi Yine REW İstanbul Oldu!
Üretimlerinden ötürü çevre yatırımı yapmakla yükümlü KOBİ’leri, ağır sanayi kuruluşlarını, atıkların yönetimi konusunda sorumluluğu bulunan belediyeleri,
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ